czystakartka

49 tekstów – auto­rem jest czys­ta­kar­tka.

W imię Twoje i Boga

Może nie jes­tem dos­ko­nały w rze­miośle i mocną mą stroną nie jest oręże
ale jes­tem mężczyzną na bo­ga, ta­ki był wybór je­go i niech zaw­sze tak już będzie

Będę strzegł Cię przed smo­kami co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 15 stycznia 2012, 15:41

Warszawa

Urodziłem się w dziel­ni­cy z własną historią
tu elek­cja i wal­ka z hit­le­row­ską zbrodnią

blo­ki sta­re, pełne śladów po kulach
pat­riotycznie hasła wy­pisy­wane na murach

tu do­ras­tałem, od początku ucząc się za­sad i męstwa
jak być dumnym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 lipca 2011, 23:13

Miłość to

Miłość to
Two­je spoj­rze­nie kiedy po prze­budze­niu na mnie patrzysz
Miłość to
To jak jes­teś dla mnie ważna i ile dla mnie znaczysz
Miłość to
Każdy do­tyk twych palców na mo­jej twarzy
Miłość to 
Nasza wspólna przyszłość czyli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 7 lipca 2011, 21:40

In­te­ligen­cja to umiejętność radze­nia so­bie w trud­nych sytuacjach 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 czerwca 2011, 11:23

Amen

Jes­tem ja i długo długo nikt

Jes­tem ja, mój ta­lent Marzen wszys­tkich szczyt

Jes­tem tyl­ko ja i mo­je jes­tes­two

Czys­ta per­fek­cja, in­te­lek­tu królestwo

Ja czy­li bos­ki pomazaniec

Szczyt wszys­tkich szczytów, je­dyny wybraniec

Dos­tałem coś co grzechem byłoby [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 maja 2011, 15:16

Praw­dzi­wa miłość to ta­ka, której nie da się ub­rać w słowa 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 maja 2011, 12:07

Mój ojciec

Mój oj­ciec nie żyje

od­szedł już na zaw­sze, po cichu samotnie
bez wrzasków, bez krzyków, bez pięknych wspomnień

Mój oj­ciec nie żyje

a możę umarł już przed laty
żona od daw­na nie miała męża, dzieci [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 9 kwietnia 2011, 10:42

Mów do mnie (Miłość cz. IV)

Mów do mnie wier­szem, mów do mnie piękniej

Mów do mnie szep­tem, ja słuchać będę

Mów do mnie duszy języ­kiem, aniel­skim głosem

Niech twe ser­ce przemówi, ja Ciebie proszę

Bądź zaw­sze przy mnie, od te­raz na zawsze

Bądź zaw­sze przy mnie gdy w przyszłość patrzę

Za­tapiaj się w mym spoj­rze­niu tak jak ja ro­bię to w Twoim co dzień

Pod­sy­caj tą miłość by nig­dy nie wy­gasł ten ogień 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 11 grudnia 2010, 23:15

10 przykazań wspólczesnego człowieka

1. Nie będziesz miał bogów cudzych bo tyl­ko ja się liczę

2. Nie będziesz używał imienia Bo­ga swe­go, bo ni­by po co

3. Pa­miętaj żeby w nie­dzielę iść na zakupy

4. Czcij oj­ca swe­go jeżeli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 26 października 2010, 18:02

Bunt

Nie będę pra­cował, słuchał się ich wszystkich
Mówią mi co mam ro­bić od sa­mej kołyski

Dają mnóstwo za­sad, re­gułek i nakazów
Są pa­zer­ni i chci­wi, wszys­tko chcą od razu

Pat­rzą tyl­ko na siebie, na swo­je profity
Dla [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 24 września 2010, 13:52
czystakartka

jest uzależniony od kawy, papierosów i uśmiechu kobiet dwa pierwsze pewnie zabiorą go do piachu, kobiety zapłaczą nad grobem

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność